Jak to vše probíhá ?

- krok po kroku -

1. krok - cenová nabídka

Vyplňte a odešlete nezávaznou poptávku. My se Vám ozveme pro doplňující informace a následně Vám zpracujeme kalkulaci na míru. 

2. krok - návštěva technika

Pokud se Vám bude nabídka líbit, tak Vás bude kontaktovat náš technik, který se s Vámi domluví na schůzce, který udělá obhlídku místa realizace a projedná s Vámi  detaily realizace. Po této návštěvě zpracujeme novou upřesňující nabídku, pokud by byly nějaké změny, oproti první orientační nabídce.  

3. krok - žádost na distribuci

Velmi důležitým krokem je podání žádosti na distribuci. Pomůžeme Vám tuto žádost o připojení na distribuci vyřídit ještě před podpisem smlouvy. Takže pokud by distribuční síť neměla dostatečnou kapacitu nemáte k nám žádné závazky ;-).

4. krok - zpracování projektu 

Následně zpracujeme projekt, který obsahuje schéma zdroje, umístění navrhovaného zdroje solárních panelů, sklon a orientaci ke světovým stranám plus vyhodnocení úspor. Tento projekt je součástí přílohy finální nabídky, dle které se uzavírá smlouva o dílo.

5. krok - podpis smlouvy

Dalším krokem je podpis smlouvy o dílo na dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny mezi firmou HAVOG  a zákazníkem. 

6. krok - plná moc

Abychom za Vás mohli vyřídit dotace, budeme od Vás potřebovat plnou moc, kterou nám udělíte přes identitu občana ČR a přihlášením do systému Státního fondu životního prostředí tzv. AIS - agendový informační systém. Nemějte strach, vše spolu vyřešíme. Budeme Vám nápomocni.

7. krok - žádost na dotace

Připravíme vše k podání žádosti a přes AIS (agendový informační systém) SFŽP ČR žádost za Vás, na základně Vámi udělené plné moc, podáme.

8. krok - akceptační dopis

SFŽP zkontroluje žádost a pracovníci fondu prověří její přijatelnost. Pokud bude vše v pořádku přijde akceptační dopis. 

9. krok - zaplacení zálohy

Po obdržení akceptačního dopisu Vám vystavíme zálohovou fakturu ve výši 60% z celkové ceny díla. 

10. krok - montáž

Po obdržení akceptačního dopisu nic nebrání samotné realizaci. Montáž provedeme našima ogarama a po montáži bude sepsán předávací protokol. 

11. krok - revize

Náš elektrotechnik provede finální revizi a vypracuje revizní protokol, který je velmi důležitým dokumentem k dalšímu kroku. 

12. krok - žádost o výměnu elektroměru

Poté přichází podání žádosti na distribuci o výměnu elektroměru. 

13. krok -  spuštění FVE

Ke spuštění celého systému Vaši fotovoltaiky může dojít až po výměně elektroměru distributorem. 

14. krok - školení zákazníka

Náš technik Vás zaškolí v užívání aplikace Growatt systému v mobilní aplikaci a ovládání celého systému. 

15. krok - doplacení díla

Po dokončení a předání díla Vám bude vystavena konečná faktura k doplacení. 

16. krok - doložení žádosti

Žádost o dotaci dokončíme tím, že doložíme všechny potřebné dokumenty (protokol o výměně elektroměru, protokol o revizi, daňové doklady, fotodokumentace apod.) pro SFŽP, která poté žádost zpracuje a dokončí.  

17. krok - vyplacení dotace

Dotaci na Váš účet vyplatí Ministerstvo životního prostředí 6 až 8 týdnů po připojení elektrárny k síti. 

18. krok - vyrábíte energii

Pak už jen vyrábíte svou energii a tím šetříte, jelikož si snížíte své účty za elektřinu. Elektřinu, kterou si sami vyrobíte, Vám nikdo nezdraží a ještě přispějete k ochraně životního prostředí, jelikož se jedná o ekologický způsob získávání energie ze slunce.  

Nenašli jste odpověď na to, co jste hledali?

prohlédněte si časté dotazy a odpovědi

Vytvořte si webové stránky zdarma!